Nowy Sącz ul. Dojazdowa 3
 kontakt@lecznicaserwin.pl
 18 441 17 80

W obecnym roku lekarze z naszej Lecznicy, byli uczestnikami łącznie 19 szkoleń, warsztatów i konferencji. Zdobywanie wiedzy jest naszą pasją