Nowy Sącz ul. Dojazdowa 3
 kontakt@lecznicaserwin.pl
 18 441 17 80

Chirurgia ogólna

Zapewniamy najwyższy standard w chirurgii waszych zwierząt

Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu jak i przede wszystkim praktycznemu, popartemu wieloma szkoleniami naszego zespołu z zakresu ważnej dziedziny medycyny weterynaryjnej, jaką jest chirurgia miękka i urazowa, zapewniamy wykonanie zabiegów oraz operacji na najwyższym poziomie.

Wysoce wykwalifikowany zespół, sala operacyjna wyposażona w nowoczesną aparaturę do znieczulenia wziewnego z monitoringiem, pompą infuzyjną oraz pełną kontrolą układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w trakcie trwania zabiegu zapewniają Państwa pupilom bezpieczeństwo podczas wszelkich zabiegów chirurgicznych. Po zakończonym zabiegu zwierzęta zostają przeniesione do Szpitala w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pooperacyjnej. Właściciele odbierają swojego pupila w pełni świadomego i przytomnego.

Każdy z wykonywanych zabiegów jest przeprowadzany w znieczuleniu wziewnym nowoczesnym aparatem Datex Aestiva S5 z opcją respiracji. Na sali operacyjnej jest zawsze obecny anestezjolog, oraz wysoko wykwalifikowany personel średni.

W naszej Lecznicy wykonujemy m.in.:
  • Leczenie zespołu BOAS - korekta chirurgiczna nozdrzy, plastyka podniebienia miękkiego, korekcja kieszonek krtaniowych
  • leczenie chirurgiczne porażenia krtani,
  •  operacje z zakresu chirurgii szczękowej,
  •  torakochirurgia - usuwanie guzów w klatce piersiowej, ciał obcych z przełyku w części piersiowej, usunięcia płatów płucnych,
  • sterylizacja, kastracja, owariohisterektomia w przypadku ropomacicza, chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu u suk,
  • chirurgia przewodu pokarmowego, resekcje płątów wątroby, pyloroplastyka odźwiernika, wagotomia, gastropeksja,
  • chirurgia ukłądu moczowego -usunięcie nerki w przypadku wodonercza bądź nowotworu, operacyjne leczenie ektopowych moczowodów, usuwanie kamieni z pęcherza i cewki moczowej, operacyjne leczenie przerostu prostaty oraz wnętrostwa,
  • usuwanie zmian guzowatych, operacyjne leczenie przepukliny pępkowej, pachwinowej czy około odbytowej.
  • usuwanie guzów tarczycy, nadnerczy.